ناواژه سال آلمان: "صنعت ضد اخراج پناهجو"

Navajeh-saal2018

«هیئت گزینش "ناواژه سال" در آلمان ترکیبی که وزیر حمل و نقل برای انتقاد از مخالفان اخراج پناهجویان به کار برده بود را ناواژه سال ۲۰۱۸ نامید. این هیئت می‌گوید "ناواژه‌‌ها" ناقض کرامت انسانی یا دمکراسی هستند.»  
   
دویچه وله: هیئت گزینش "ناواژه سال" در آلمان هیئتی متشکل از چهار زبان‌شناس و یک‌روزنامه‌نگار است که مستقل و افتخاری فعالیت می‌کند. این هئیت که دفتر آن در شهر دارمشتات است، واژه‌ترکیبی "صنعت ضد اخراج پناهجو" (Anti-Abschiebe-Industrie) را ناواژه سال ۲۰۱۸ معرفی کرده است.
 
هیئت گزینش "ناواژه سال" واژه یا ترکیب‌هایی که یکی از گروه‌های جامعه را مورد تبعیض قرار می‌دهند،  مبهم یا گمراه‌کننده و «ناواژه»  می‌خواند.
 
ترکیب "صنعت ضد اخراج پناهجو " برای نخستین بار توسط الکساندر دوبرینت، وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های دیجیتال دولت آلمان برای انتقاد از مخالفان اخراج پناهجویان یا به اصطلاح  "دیپورت" آنان به کار برده شد.
 
دوبرینت به ویژه از گروه‌های مردمی در آلمان انتقاد کرده بود که مانع اخراج پناهجویان می‌شوند و به گفته او حکومت قانون را بی‌اعتبار می‌کنند. 
 
هیئت گزینش "ناواژه سال" می‌گوید وزیر حمل و نقل این ترکیب را به "مفهوم نبرد آشکار وارد گفتمان سیاسی" کرده است. در ادامه تصریح شده که استفاده از چنین ترکیبی نشان می‌دهد که گفتمان سیاسی در حوزه زبان و در اصل مسئله به سمت راست متمایل شده و تغییری نگرا‌ن‌کننده در اصول گفتمان و دمکراسی رقم زده است.
 
«جلب توجه افکار عمومی به نقض کرامت انسانی یا دمکراسی»
الکساندر دوبریت عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان است. این حزب که در ائتلاف دولت مرکزی آلمان حضور دارد در آستانه انتخابات ایالت بایرن تلاش کرد از  آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان فاصله گیرد و به مخالفت آشکار با سیاست‌های پناهجویی دولت روی آورد.
 
سوسیال مسیحی‌ها که نگران قدرت گرفتن حزب راست افراطی "آلترناتیو برای آلمان" در ایالت بایرن بودند، با ادبیاتی که به عقیده منتقدان به ادبیات راست‌های افراطی شباهت داشت، وعده دادند که پذیرش پناهجویان را سخت‌تر خواهند کرد.
 
راهکارهای مبارزات انتخاباتی سوسیال مسیحی‌ها اما در نهایت پاسخگو نبود و بسیاری از رأی‌دهندگان سنتی آنها به سبزها رأی دادند و حزب سوسیال مسیحی بایرن اکثریت مطلق پارلمان و در پی آن امکان تشکیل دولت محلی به تنهایی را در این ایالت از دست داد.
 
هدف از گزینش "ناواژه سال" جلب توجه افکار عمومی به زبان روزمره و ادبیاتی است که در محافل عمومی به کار می‌رود. هیئت گزیش "ناواژه سال" اعلام کرده که برای گزینه سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۹۰۰ نامه با ۵۰۰ پیشنهاد دریافت کرده است.
 
در میان ترکیب‌واژه‌‌های پیشنهاد‌ی "توریسم ‌پناهندگی" در نامه‌های بسیاری تکرار شده است. 
 
سال ۲۰۱۷ میلادی "حقایق جایگزین" ناواژه سال بود. سال پیش از آن ترکیب "خائن ملی" که مخالفان سیاست‌های پناهجویی آنگلا مرکل به عنوان دشنام علیه او به کار می‌‌بردند، "ناواژه سال"