تجمع جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی فعال کارگری

bakhshiهرانا - امروز دوشنبه، 6 اسفند 1397، جمعی از خانواده و بستگان اسماعیل بخشی  فعال کارگری بازداشتی، در مقابل ساختمان دادگستری شوش، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته ها و پلاکاردهایی ، خواستار آزادی  اسماعیل بخشی شده اند.  اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند./ هرانا