سیلاب، نمک سد گتوند را راهی کارون کرد

gatwandایرنا - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به افزایش دبی رودخانه کارون در سیلاب‌های اخیر گفت: تخلیه آب شور از مخزن سد گتوند علیا افزایش داشته و شرایط مخزن در حال حاضر بهبود یافته است. محمد حاج رسولی‌ها یکشنبه در گفتگویی در پاسخ به سوال ایرنا درباره برنامه وزارت نیرو در مدیریت آب شور ذخیره شده در مخزن سد گتوند، افزایش تخلیه آب شور به پایین دست را در پی سیلاب‌های اخیر تایید کرد. وی در این گفت: وگو در حاشیه جلسه وزیر نیرو در مرکز پایش سد‌های سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: با توجه به ورودی بالا به سد گتوند علیا، تخلیه آب شور از مخزن بر اساس روش تخلیه و استاندارد‌های موجود در حال انجام است، البته تخلیه به صورتی است که کیفیت در خروجی سد برهم نخورد. حاج رسولی‌ها درباره سرنوشت «طرح علاج بخشی» سد گتوند و تعیین تکلیف مطالعات دانشگاه تهران، نیز گفت: تخلیه آب شور مخزن یا به عبارتی مدیریت مخزن، گزینه منتخب مطالعات دانشگاه تهران بوده و بر همین اساس تخلیه تدریجی در حال انجام است. بر اساس این گزارش، مرادی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اخیرا گفته است: سد گتوند با کنترل سیلاب‌ها در فرودین ۱۳۹۸ ناجی خوزستان شده است. سد گتوند علیا، بلندترین سد خاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون است که در ۲۵ کیلومتری گتوند در خوزستان قرار دارد. کارشناسان می‌گویند جانمایی اشتباه این سد باعث شده که سازند نمکی گچساران در مخزن سد قرار گیرد و انحلال نمک این سازند باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه کارون شده است. میزان نمک رسوب کرده در پشت سد گتوند، از سه میلیون تن در سال ۹۰ به ۱۰.۵ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است. مطالعات علاج بخشی سد گتوند در سال ۹۴ به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار شده و این موسسه گزارش خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کارفرمای مطالعات) ارائه داده، اما با گذشت چند سال از تصویب مطالعات، تصمیم نهایی در مورد سد گتوند اتخاذ نشده است. در این مطالعات سد گتوند به عنوان یک خطای ملی معرفی شده است. بر اساس مطالعات دانشگاه تهران، پنج راهکار ارائه و در نهایت سه راهکار تایید شد که شامل مدیریت مخزن، انتقال آب شور به منطقه نزدیک و انتقال آب شور به منطقه دور است، اما اکنون با مستمسک قرار دادن گزینه «مدیریت مخزن» یا در واقع تخلیه آب شور به پایین دست، این کار ادامه یافته است. سازمان آب و برق خوزستان بر تخلیه آب شور از مخزن سد گتوند اصرار دارد.