بازگرداندن ۱۸۱،۹۳۳ افغان از ایران به افغانستان در پنج ماه اول سال ۲۰۱۹

afghanha dar iran rfi فارسی: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان بازگشته‌ اند. سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که ایران بیشترین تعداد مهاجرین را اخراج کرده است.
 
سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش هفتگی خود که با خبرنگاران شریک کرده، آورده که از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۹۲،۴۱۸ پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگردانده شدند.
 
در این گزارش آمده که در سال جاری میلادی، ایران بیشتر از هر کشور دیگری پناهجویان افغانستان را اخراج کرده است.
 
بربنیاد این گزارش، امسال تنها ۱۸۱،۹۳۳ تن از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌ اند که از این میان ۷۹،۳۸۴ نفر آنان به گونه داوطلبانه برگشته‌اند و ۱۰۲،۵۴۹ تن‌ دیگرشان نیز اخراج شده‌اند.
 
در کنار این، پاکستان دومین کشوری است که در سال ۲۰۱۹، بیشترین پناهجویان افغانستان از آنجا دوباره به کشورشان برگشته‌اند.
 
در گزارش سازمان جهانی مهاجرت آمده که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۹۷۲۵ پناهجوی افغان از پاکستان برگشته‌اند که برگشت ۷۵۳۱ تن‌شان به گونه داوطلبانه بوده و ۲۱۹۴ تن دیگرشان نیز به گونه اجباری اخراج شده‌اند.
 
همزمان با این، در سال ۲۰۱۹ ۷۶۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشته‌اند.
 
سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که از این شمار، ۳۴۵ تن‌شان به گونه داوطلبانه برگشته‌اند درحالی که پشتیبانی این سازمان را نیز دارا بودند، اما ۴۱۵ تن دیگرشان اخراج شدند که پس از بازگشت به وطن، از سوی سازمان جهانی مهاجرت، کمک‌هائی دریافت کردند.
در این گزارش تاکید شده که از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ ماه مه، ۳۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی بازگشت کرده‌اند که بازگشت ۱۷ تن‌شان داوطلبانه بوده و ۳۰ تن دیگرشان نیز اخراج شده‌اند.
 
همزمان با این، از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ مه، بیش از ۸ هزار مهاجر افغان از ایران بازگشت کرده‌اند که افزایش ۲درصدی را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد. از این میان، ایران بیش از ۵ هزارشان را اخراج کرده است.
 
ار سوی دیگر، در همین مدت بیش از ۲۰۰ مهاجر دیگر از پاکستان، همسایه شرقی افغانستان نیز بازگشت کرده‌اند. از این میان ۷۶ تن‌شان اخراجی هستند.
 
ایران درحالی بیشترین تعداد پناهجویان افغان را نسبت به دیگر کشورها اخراج کرده که در پس از افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران، یکی از مقام‌های این کشور اعلام کرد درصورت افزایش فشار، ایران ناگزیر خواهد شد، مهاجران افغان را اخراج کند.