دو میلیون بازمانده از تحصیل و ۹ میلیون بیسواد در ایران

madrese-3

مردم‌سالاری آنلاین - داشتن سواد در جهان امروز مهم‌ترین پیش‌زمینه توانمندسازی شهروندان در رویارویی با جهان تازه است. زندگی روزمره بدون برخورداری از سطحی از سواد و آموزش بسیار دشوار است. روابط اجتماعی، خرید، مصرف، بهداشت و تندرستی، سفر و در یک کلام همه فعالیتهای روزانه نیازمند برخورداری از سطحی از آموزش و سواد است.

به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»،بازماندگی از تحصیل را بیشتر با وضعیتهایی همچون کودکان ترک تحصیل‌کرده، کودکان آسیب‌دیده، کودکان کار و خیابان، کودکان خانه‌دار و … یکی گرفته‌اند. از این‌رو شمار کودکان بازمانده از تحصیل را از ۱۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون تن برآورد کرده‌اند، ولی بر پایه‌ی آمار داده شده ازسوی آموزش و پرورش، ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ تن در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در همه‌ی رده‌های آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند.

گفتنی است که در این آمار نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر، کودکان معلول بازمانده از تحصیل و نیز کودکان بی‌شناسنامه آورده نشده‌اند. از آنجا که برپایه‌ی سرشماری سال ۱۳۹۵، شمار افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که بیرون از مدرسه هستند برابر با دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ تن است، با کم کردن شمار برآوردشده‌ی جمعیت ۱۸ تا ۱۹ سال، شمار کسانی که از تحصیل در جمهوری اسلامی بازمانده‌اند پیرامون یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۵۱ نفر است.
 
در زمینه‌ی بی‌سوادی نیز، هر چند سه برنامه‌ی راهبردی در سالهای ۸۷، ۹۰ و ۹۲ برای ریشه‌کنی بی‌سوادی ایرانیان زیر ۵۰ سال اجراشده و در دست اجرا است، هم‌اکنون شمار بی‌سوادان نزدیک به ۹ میلیون تن برآورد می‌شود.