مرکز پژوهش‌های مجلس: ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر

 khate-Faghr

گزارش ها از افزایش فقر در ایران و کوچکتر شدن سفره عده بیشتری از مردم حکایت دارد. تازه ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید که ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خطر فقر قرار دارند. مرکز آمار ایران هم نرخ تورم نقطه به نقطه را در اسفند سال گذشته ۴۷ درصد اعلام کرده است.