کمبود ۱۰ هزار معلم در تهران

moalem-Nan-1 مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه عدم پرداخت حق‌ التدریس‌ ها، انگیزه معلمان حق‌ التدریسی را برای سال آینده پایین آورده و امید است با پرداخت سریعتر معوقات،‌ بخشی از مشکل رفع شود گفت: با ۱۰ هزار کمبود نیرو مواجهیم.
 
عبدالرضا فولادوند در گفتگو با ایسنا، درباره روند ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: ساماندهی نیروی انسانی در حال انجام است، اما متأسفانه عدم پرداخت مطالبات حق‌ التدریس‌، انگیزه معلمان حق‌التدریسی را در سال آینده پایین آورده است.
 
وی افزود: اگر بتوانیم پرداخت‌ ها را سریعتر انجام دهیم، شاید مشکلات کم شود.
 
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه جذب حق‌ التدریس آزاد بنابر مصوبات ممنوع است، افزود: ولی احتمال دارد بتوانیم از استان‌ های دیگر  حق‌ التدریس‌ های کد دار را جذب کنیم.
 
فولادوند درباره کمبود معلم در تهران اظهار کرد: ۱۰ هزار کمبود نیرو داریم.
 
وی درباره کمک طرح معلم تمام وقت به جبران کسری نیرو گفت: طرح معلم تمام وقت داوطلبانه است و هرکس بخواهد می‌ تواند در این طرح شرکت کند.
 
لازم به ذکر است، نیروهای حق‌التدریس کد دار به افرادی گفته می‌شود که یا بعنوان نیروی رسمی و در قالب مازاد ساعت در مدارس به صورت حق‌ التدریسی فعالیت دارند و یا نیروهایی که از چند سال گذشته با داشتن شرایطی و همچنین با توجه به کمبود نیروی انسانی استان‌ ها با مجوز ادارات و سازمان‌ های آموزش و پرورش به صورت حق‌ التدریسی مشغول به خدمت شده‌ اند.