خواست وکیل دادگستری محمد نجفی زندانی در زندان مرکزی اراک به برکناری علی خامنه ای

                                                                              Najafi-Mohamed-1

                                                                              

                                                                               
 
محمد نجفی وکیل دادگستری زندانی در زندان مرکزی اراک، با ارسال یک فایل صوتی، ضمن انتقاد از عملکرد آیت الله خامنه‌ ای، خواستار برکناری او شد.
 
او در این پیام صوتی، از معجزات و کراماتی که بنام او در جامعه منتشر می‌شود نیز سخن گفت و آیت الله خامنه‌ای را با ذکر شرح چگونگی انتخابش به رهبری به چالش کشی