محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران با تودیع وثیقه آزاد شد

najafi dadsaraحمید گودرزی وکیل نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا با تایید این خبر درباره آزادی محمدعلی نجفی گفت: قرار بازداشت آقای نجفی با قرار وثیقه و سپردن سند و تشریفات قانونی فک شد.

وکیل محمدعلی نجفی ادامه داد: با گذشت اولیای دم قانوناً قرار بازداشت وی موقوف شد و دادگاه وثیقه را پذیرفت.

وی با بیان اینکه میزان وثیقه یک میلیارد تومان بوده است، گفت: با تودیع سند این وثیقه تامین شد.

منبع: ایلنا