نرخ سبد معیشت بیش از ٧ میلیون تومانی خانوار های کارگری و ...

Sabad kala عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ سبد معیشت از مرز ٧ میلیون تومان گذشته است، گفت: ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیر ریالی می‌ تواند تا اندازه‌ ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.
 
در این‌ جلسه که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و... با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد و مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال گردد و جلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون ... و امور اجتماعی وزیر و مطلعین دیگر تشکیل گردد .
 
در خصوص آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته‌ بودیم، مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته و نتیجه را در جلسه‌ آتی کمیسیون مطرح کنند. در این جلسه همچنین گزارشی از اجلاس سازمان جهانی کار و پیگیری های معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاه های تولیدی و خدماتی ارائه شد. با وجود اینکه اکنون ۸ شهریور ماه است و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد هنوز خبری از جلسه نیست.
 
* ارائه پیشنهادات کارگران برای ترمیم قدرت خرید به شورای عالی کار:
 
علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.
 
وی ادامه داد: ظاهراً متأسفانه هیچ یک از دو گروه دیگر، دولتی‌ ها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکرده‌ اند؛ این در حالیست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود.
 
خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌ گیرد: تعاونی‌ های توزیع و مصرف، با هدف تأمین سبد غذایی ارزان برای کارگران، و تعاونی‌ های مسکن، با هدف تأمین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
 
وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیر ریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبیِ بحران معیشت، مصوب شود.
 
در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز ٧ میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌ تواند تا اندازه‌ ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.