شکست بوریس جانسون از مخالفان برگزیت بدون توافق

johnson borisمخالفان خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق شدند بوریس جانسون را متحمل شکست کنند. جانسون تهدید به تجدید انتخابات کرده است. این در حالی است که او برای پیشبرد این سیاست اکثریت لازم را در اختیار ندارد.

بحث داغ در پارلمان و همچنین در رسانه‌های بریتانیا بر سر برگزیت ماه‌های بی‌وقفه ادامه دارد. اختلاف نظر پیرامون برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث سقوط دولت ترزا می شده بود. اکنون، همین اختلافات پایه‌های دولت بوریس جانسون را نیز به لرزه انداخته است.

خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه ۱۳ شهریور (چهارم سپتامبر) با انتشار گزارشی از لندن به فصل دیگری از رویارویی موافقان و مخالفان برگزیت و برگزیت بدون توافق (برگزیت سخت) پرداخته است.

پیش از رای‌گیری در واپسین ساعات روز سه‌شنبه سوم سپتامبر، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، اکثریت پارلمانی خود را از دست داده بود. این در حالی است که در جریان رای‌گیری بر سر طرح یا عدم طرح برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا، ۲۱ عضو دیگر محافظه‌کاران بریتانیا نیز به جانسون پشت کردند و علیه او رای دادند.

در بین مخالفان هم‌حزبی جانسون چهره‌هایی همچون فیلیپ هموند، وزیر دارایی بریتانیا در دولت ترزا می نیز دیده می‌شود. جانسون پیش از رای‌گیری تهدید کرده بود که هر یک از اعضای حزب محافظه‌کار که علیه سیاست او رای دهد، می‌تواند از حزب اخراج شود. تهدیدی که شکاف در حزب محافظه‌کار را بیشتر کرد.

 

موضوع چیست و گام بعدی کدام است؟

 

طرفداری بوریس جانسون از برگزیت موضوع جدیدی نیست. او گفته است که بریتانیا طبق قرار روز ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.

جانسون بر این باور است که حتی اگر تا آن زمان توافقی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کسب نشود، بریتانیا باید این اتحادیه را بدون توافق ترک کند. چیزی که از آن به عنوان "برگزیت سخت" یاد می‌شود.

جانسون معتقد است که تمدید مجدد مهلت خروج بریتانیا، تنها اتلاف وقت است.

این سیاست مخالفان زیادی دارد. حتی بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا نیز که موافق برگزیت هستند، با خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا مخالفند.

روز چهارشنبه چهارم سپتامبر قرار است در پارلمان بریتانیا بر سر برگزیت بدون توافق و یا با توافق رای‌گیری شود. در صورت شکست جانسون، این طرح به مجلس اعیان نیز ارسال می‌شود و در صورت تصویب در آن مجلس به قانون تبدیل می‌شود. قانونی که راه را بر برگزیت بدون توافق سد خواهد کرد.

در چنین حالتی، دولت بریتانیا باید در صورت لزوم از اتحادیه اروپا فرصت بیشتری طلب کرده و موعد خروج بریتانیا از این اتحادیه را یک بار دیگر به تعویق بیاندازد. جانسون مخالف چنین اقدامی است و از تجدید انتخابات سخن گفته است.

مشکل اینجاست که جانسون برای تجدید انتخابات نیاز به دو سوم آرای پارلمان دارد و چنین چیزی بدون جلب آرای اپوزیسیون بریتانیا ممکن نیست.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا همراه با دیگر نمایندگان مخالف "برگزیت سخت" اعلام کرده است که موضوع تجدید انتخابات در حال حاضر از اولویت برخوردار نیست؛ ابتدا باید مانع از "برگزیت بدون توافق" شد و آنگاه درباره تجدید انتخابات تصمیم گرفت.

 

الزام تجدید انتخابات

 

بوریس جانسون نیز گفته است که خواستار تجدید انتخابات نیست. اما اگر پارلمان به برگزیت سخت رای مخالف بدهد، چاره دیگری مگر درخواست تجدید انتخابات برای او وجود ندارد.

تجدید انتخابات بریتانیا به هر روی الزامی است. به این علت که جانسون اکثریت خود را در پارلمان بریتانیا از دست داده است. اکنون دولت بریتانیا برای جبران پیامدهای ناشی از برگزیت دو میلیارد پوند (معادل دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو) بودجه اضافه اختصاص داده است. این در حالی است که محاسبه دقیقی از پیامدها و عوارض ناشی از برگزیت و به‌ویژه برگزیت بدون توافق وجود ندارد.

اوضاع اقتصادی بریتانیا به ویژه در سایه ناروشن بودن فرجام برگزیت رو به وخامت نهاده است. بهای پوند بریتانیا به گونه‌ای مداوم کاهش می‌یابد. اکنون بهای هر پوند انگلیس به یک دلار و ۲۰ سنت آمریکا رسیده است.

منبع: دویچه وله