۱.۳ میلیون میلیارد یارانۀ بودجه‌ ای و فرابودجه‌‌ ای و پنهان؟

yaraneh بررسی‌ ها نشان می‌ دهد، تنها در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار به اقتصاد تزریق خواهد شد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با کاهش درآمدهای نفتی، راهکارهای مختلفی پیش پای دولت مردان برای جبران هزینه‌‌ ها قرار گرفته است. ظاهرا آزادسازی بخشی از یارانه‌ های پنهان به یکی از اولویت های امروز دولت تبدیل شده است. این موضوع هرچند موافقان خاص خود را دارد، اما در این بین اقتصادانانی هم هستند که آزادسازی بی قید و شرط یارانه‌ ها در شرایط فعلی اقتصاد (تورم ۴۰ درصدی) را نوعی سیاست تشدید تحریم ارزیابی کرده‌ اند.
 
اما بررسی های تازه نشان می‌ دهد کل یارانۀ بودجه‌ ای، فرابودجه‌‌ ای و پنهان، در سال جاری نزدیک به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس مجموع یارانۀ بودجه‌ ای نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مجموع یارانه فرابودجه حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان نیز نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع تسهیلات یارانه‌ ای اعطایی نیز حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده  است.
 
بر این اساس یک نهاد بررسی کننده در زمینۀ یارانه‌ های پنهان معتقد است، راهبرد اصلاحِ نظام قیمت گذاری و نظام هدفمندی یارانه‌ ای، مبتنی بر تدریج و رصد و استفاده از اطلاعات خواهد بود.
                    Yaraneh-Budget-1