فرمانده نیروی انتظامی تهران مدعی شد که پلیس به سوی هیچ معترضی شلیک نکرده است

polis tir zadanهمزمان با انتشار ویدویوهای متعدد از زخمی شدن و تیراندازی به سوی معترضان در اعتراضات تهران حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران به خبرگزاری فارس "وضعیت امنیتی پایتخت را خوب توصیف کرده" و گفته ماموران پلیس در جریان اعتراضات دو روز گذشته به سوی معترضان شلیک نکرده اند "چرا که سعه صدر و خویشتن داری در دستور کار ماموران پلیس پایتخت بوده است".

با وجود این در چند ساعت گذشته گزارش های متعددی از زخمی شدن معترضان و شلیک به سوی آنها مخابره شده است.

در یکی از این ویدیوها در حوالی میدان آزادی تهران چند زن دیده می شوند که بر اثر شلیک زخمی شده و در حال خون ریزی هستند.

 در ویدئویی دیده می شود که چگونه خون بر روی زمین ریخته شده است . در ویدئهای دیگری دیده می شود که گاز اشک آور شلیک می شود . 

در شیراز دی یک فیلم دیده می شود که پلیس بسوی مردم تیر اندازی می کند . 

https://t.me/azadihagheman/8559