خاویر پرز دکوئیار، برقرارکننده آتش‌بس ایران و عراق، درگذشت

 DOKUIEAR KHAVIAR PEREzz

خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل در سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱، در صدسالگی در ليما، پايتخت زادگاهش پرو، درگذشت.

 
دوران دبیرکلی آقای دکوئیار همزمان بود با جنگ ایران و عراق و او نقش مؤثری در توافق آتش‌بس میان ایران و عراق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ ایفا کرد.
 
خاویر پرز دکوئیار بر اساس بندی از قطعنامه ۵۹۸ گروهی را برای «تحقیق درباره مسئولیت منازعه» تشکیل داد.
 
در دسامبر ۱۹۹۱ که دکوئیار چند هفته بیشتر با پایان گرفتن مسئولیت خود فاصله نداشت، نتیجه تحقیق این تیم را در گزارشی به شورای امنیت اعلام و در آن عراق را آغاز‌گر جنگ هشت‌ساله با ایران معرفی کرد.

در این رابطه