مرخصی هفتاد هزار زندانی در ایران به دلیل کرونا

Zendane Evin

اعطای مرخصی به 70 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا

«کرونا» 70 هزار زندانی را راهی خانه کردرئیس سازمان زندانها از اعطای مرخصی به حدود 70 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش عصر ایران به نقل از فارس، جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور در جلسه مسؤولان عالی قضایی از اعطای مرخصی به حدود 70 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا و تأمین سلامت زندانیان خبر داد.

وی تأکید کرد که فرایند اعطای مرخصی به زندانیان با لحاظ شرایط قانونی مندرج در بخشنامه ریاست قوه قضاییه ادامه دارد.

 

رئیس سازمان زندانها همچنین از جداسازی زندانیان باسابقه بیماریهای زمینهای همچون دیابت و آسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تمهیدات صورتگرفته در ماه گذشته در سطح زندانها، شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه پیرو گزارش رئیس سازمان زندانها در این جلسه متذکر شد: لازم است ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود و با اولویتدادن به کسانی که بیماری زمینهای دارند، تداوم یابد.