کاهش ۸۵ درصدی درآمد نفتی کشورهای درحال توسعه

naft soghut

شانا : دبیرکل اوپک و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند که در صورت تداوم شرایط کنونی بازار نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰، ۸۵ درصد کاهش می‌یابد.به گزارش «شانا» به نقل از دبیرخانه اوپک، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی و محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه (۲۶ اسفندماه) در گفت‌وگویی تلفنی به بررسی وضع کنونی بازارهای جهانی نفت پرداختند. بارکیندو و بیرول از بحران شدید جهانی بهداشت ناشی از ویروس کرونا و آثار آن بر ثبات اقتصاد و بازار، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ابراز نگرانی کردند. دو طرف با استناد به تحلیل اخیر آژانس بین‌المللی انرژی با بررسی تاثیر این ویروس بر کشورهای آسیب‌پذیر درحال توسعه، اظهار کردند: در صورت ادامه شرایط کنونی بازار، درآمد نفت و گاز این کشورها در سال ۲۰۲۰ میلادی با ۵۰ تا ۸۵درصد کاهش، به کمترین رقم در دو دهه اخیر می‌رسد. دبیرکل اوپک و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کردند این موضوع به‌ویژه برای هزینه‌های عمومی در بخش‌هایی حیاتی‌ مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش اثرگذار است و عواقب اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای خواهد داشت. بارکیندو و بیرول بر اهمیت یافتن راه‌هایی برای به حداقل رساندن تاثیر اوضاع کنونی بر کشورهای آسیب‌پذیر درحال توسعه تاکید و همچنین توافق کردند در این باره ارتباط نزدیکی داشته باشند و به مشاوره‌های منظم خود درباره تحولات بازار نفت ادامه دهند

منبع: اقتصاد آنلاین

شانا : دبیرکل اوپک و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند که در صورت تداوم شرایط کنونی بازار نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰، ۸۵ درصد کاهش می‌یابد.به گزارش «شانا» به نقل از دبیرخانه اوپک، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی و محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه (۲۶ اسفندماه) در گفت‌وگویی تلفنی به بررسی وضع کنونی بازارهای جهانی نفت پرداختند. بارکیندو و بیرول از بحران شدید جهانی بهداشت ناشی از ویروس کرونا و آثار آن بر ثبات اقتصاد و بازار، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ابراز نگرانی کردند. دو طرف با استناد به تحلیل اخیر آژانس بین‌المللی انرژی با بررسی تاثیر این ویروس بر کشورهای آسیب‌پذیر درحال توسعه، اظهار کردند: در صورت ادامه شرایط کنونی بازار، درآمد نفت و گاز این کشورها در سال ۲۰۲۰ میلادی با ۵۰ تا ۸۵درصد کاهش، به کمترین رقم در دو دهه اخیر می‌رسد. دبیرکل اوپک و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کردند این موضوع به‌ویژه برای هزینه‌های عمومی در بخش‌هایی حیاتی‌ مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش اثرگذار است و عواقب اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای خواهد داشت. بارکیندو و بیرول بر اهمیت یافتن راه‌هایی برای به حداقل رساندن تاثیر اوضاع کنونی بر کشورهای آسیب‌پذیر درحال توسعه تاکید و همچنین توافق کردند در این باره ارتباط نزدیکی داشته باشند و به مشاوره‌های منظم خود درباره تحولات بازار نفت ادامه دهند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین