حسن روحانی: ممکن است کرونا برای ماه های آینده یا تا آخرسال با ما باشد

rouhani hassanحسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ملت هوشیار سراسر کشور به خاطر همراهی و توجه و رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر کرد.

به گزارش انتخاب؛ رئیس جمهور گفت: جداول روزانه ی ما نشان میدهد که در ماه های آینده در مورد کالاهای اساسی مشکلی پیش روی ما نیست.

تا پایان سال مشکلی برای تامین ارز نخواهیم داشت.

روحانی افزود: ممکن است کرونا برای ماه های آینده یا تا آخرسال با ما باشد. ممکن است اجتماعات باز هم محدود شود و راه کوتاهی برای مقابله با کرونا در پیش نداریم.

رئیس جمهور ادامه داد: در تقدم اول درمورد نیازمندی های دارویی و پزشکی ما و در بخش دوم کالاهای اساسی ما تا پایان سال مشکل تامین ارز نخواهیم داشت.

منبع: انتخاب