خط فقر به ۹ میلیون تومان رسید

faghr felakat

در اردیبهشت ماه سال 98 خط فقر 8 میلیون تومان اعلام شد، که امسال به 9 میلیون نزدیک شده است.
به گزارش جی پلاس، خط فقر در اردیبهشت ماه ۹۸ هشت میلیون تومان اعلام شد اما متاسفانه امروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره به مرز ۹ میلیون تومان نزدیک شده است که همین عامل باعث افزایش خشونت در منزل می شود.