آلودگی ۴۰ هزار هکتار از اراضی نهبندان خراسان جنوبی/تجهیزات لازم برای مبارزه با ملخ صحرایی مهیا نیست

Khuzestan-Malakh-Keshavarzi

«۴۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان نهبندان آلوده به ملخ صحرایی هستند، اما تجهیزات مبارزه با این حجم از آلودگی در شهرستان مهیا نیست.»
 
ایسنا: مجید بیکی، در جلسه ستاد مبارزه با ملخ صحرایی شهرستان نهبندان، اظهار کرد: امکانات و تجهیزات مبارزه با ملخ‌های صحرایی در نهبندان محدود بوده و مجموعه جهاد کشارزی استان باید شرایط ویژه‌ای را برای مبارزه با ملخ در نهبندان ایجاد کند، چرا که دستگاه‌های این اداره ماموریت‌های دیگری در حوزه خود نیز دارند.
 
به گزارش ایسنا، فرماندار نهبندان افزود: طی بازدیدی که از کانون‌های آلوده به ملخ صحرایی صورت گرفته هم اکنون سه دستگاه ulv سم پاش با مجموعه جهاد کشاورزی همکاری دارند.
 
بیکی افزود: تمامی دستگاه‌های شهرستانی مانند ارتش، بسیج، سپاه، دامپزشکی، منابع طبیعی و سایر دستگاه های دخیل برای مقابله با ملخ های صحرایی بسیج شده و همکاری لازم دارند.
 
وی گفت: این دستگاه‌ها نمی‌توانند تمام توان‌خود را در خصوص مبارزه با بحران ملخ تمرکز داشته باشند و بضاعت شهرستان نیز برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی ضعیف تر است، چرا که آمادگی مبارزه با ملخ صحرایی با این حجم وسیع را از گذشته نداشته و نداریم و نیازمندیم که شرایط و امکانات بهتری هستیم.
 
بیکی افزود: در خصوص ارسال هواپیمای سم پاش به شهرستان نهبندان باید تعیین تکیلف شود، چرا که ما هم باید باند فرود را در دو نقطه ایجاد کنیم، هم اکنون باند دوم راه‌های در حال احداث برای فرود این نوع هواپیما مشکلی ندارد.
 
وی گفت: نقاط ایجاد باندهای دیگر برای جلوگیری از اتلاف منابع شهرستان باید به تایید جهاد کشاورزی برسد تا شهرستان وارد عمل شود.
 
فرماندار نهبندان تصریح کرد: هم اکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان نهبندان آلوده به ملخ صحرایی هستند که ۲۵ کانون آلوده در ۶ نقطه شناسایی شده است.
 
بیکی یادآور شد: حدود ۶۴۰۰ هکتار از اراضی آلوده به ملخ صحرایی در شهرستان نهبندان برای مقابله با این نوع ملخ سم پاشی شده است.