مهدی مطهرنیا: رفتن در لیست سیاه FATF در راستای هزینه ‌سازی‌ هایی است که در کشور مدام برایمان پیش می ‌آید

Fatf-Palermo-1 مهدی مطهرنیا گفت: رفتن در لیست سیاه FATF در راستای هزینه‌ سازی‌ هایی است که در کشور به صورت مداوم پیش می‌ آید و ما به آن عادت کرده‌ ایم.
 
اعتمادآنلاین: FATF روز ۲ اسفند سال ۹۸ تهدید خود را عملی و ایران را وارد لیست سیاه کرد. اکنون و با گذشت چند ماه از تصمیم FATF، این سوال اذهان عمومی را به خود مشغول کرده که با وجود نظر مثبت دولت و مجلس دهم، چطور پیوستن به FATF به عنوان یک معاهده بین‌المللی در مجمع تشخیص خاک خورد تا فضای تحت تحریم اقتصادی به استقبال تهدید و تحدیدهای جدی‌تر برود؟
 
نمی‌ توان FATF را جدی نگرفت:
 
مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین ‌الملل، در گفتگو با اعتماد آنلاین، در این باره اظهار داشت: این تصمیم می ‌تواند حلقه اقتصادی ایران را تنگ‌ تر و مناسبات تجاری ایران را با مسأله‌ های زیادی روبرو کند. همانگونه که می ‌دانیم، FATF از جایگاه ویژه ‌ای در تجارت جهانی برخوردار است و به همین دلیل با هیچ استدلالی نمی‌ توان این سازمان جهانی و تصمیم ‌هایش را جدی نگرفت. اگر چه اف‌ ای‌ تی ‌اف، سازمانی فرادولتی است که قرارش چیزی جز مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی گروه‌ های تروریستی نیست، اما این سازمان غیردولتی می‌ تواند بر دولت ‌ها نظارتی دقیق داشته باشد و همچنین آنها را به همکاری با خود وا دارد.
 
همکاری با اف ‌اِی‌ تی ‌اف مشکلات را کمرنگ می‌ کند:
 
این استاد دانشگاه در ادامۀ سخنانش گفت: این سازمان برای هماهنگی همکاری ‌های اقتصادی دولت ‌ها و سازمان‌ های فرادولتی ایجاد شده است تا بتواند به سیستم مالی بین‌ الملل نظمی لازم ببخشد. به همین دلیل بانک ‌ها و سیستم‌ های اقتصادی چون می ‌دانند کمرنگ شدن پولشویی می ‌تواند تأثیری مثبت بر تجارت ‌شان بگذارد، همکاری همه‌ جانبه ‌ای با اف ‌ای ‌تی ‌اف دارند تا شاید اقتصاد و تجارت جهانی مشکلاتش را کمرنگ و توفیق ‌هایش را پررنگ ببیند.
 
رفتن در لیست سیاه اف ‌اِی ‌تی‌ اف در راستای هزینه‌ سازی‌ هاست:
 
مهدی مطهرنیا در پایان صحبت هایش گفت: رفتن در لیست سیاه اف‌ ای ‌تی ‌اف، در راستای هزینه ‌سازی‌ هایی است که در کشور مدام برایمان پیش می ‌آید و ما به آن عادت کرده‌ ایم.