لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان را تایید کرد

Afghanestan-Jorge

«لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان رهایی ۴۰۰ عضو "خطرناک" گروه طالبان را تصویب کرد. شرکت کنندگان گفته اند که با هدف رفع موانع، جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیرعام، رهایی این افراد را تائید می‌کند.»
 
اعضای جرگه تایید کرده اند درصورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم شود.
 
نمایندگان شرکت کننده در این جرگه در قطعنامه ۲۵ ماده‌ای خود گفته اند که باید اطمینان حاصل شود تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه‌ای بصورت فوری آغاز گردد.
 
شرکت کنندگان جرگه خواستار تامین آتش بس فوری و دوامدار در کشور شده و از جامعه جهانی بخصوص آمریکا خواسته که تا در این زمینه به تعهداتش عمل کند.
 
اعضای جرگه گفته که برای ملت و دولت افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می‌شوند، دوباره به جبهه جنگ برنگشته و از فعالیت‌های افراد آزاد شده نظارت شود.
 
در این قطعنامه از طالبان نیز خواسته شده که آنان نیز براساس تعهدشان، تمام اسیران غیر نظامی و نظامی دولت افغانستان را رها کنند. در این قطع نامه آمده که حق العبدی آنانیکه از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ باید باشد.
 
شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواسته تا از مداخله کشورهایی‌که در بی‌ثباتی افغانستان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند و یا از گروه‌های "تروریستی" حمایت می‌کنند، جلوگیری کند.
 
نقل از بی بی سی فارسی