سازمان بهداشت جهانی: گامی مهم به جلو در درمان بیماران مبتلا به Covid-19 با استفاده از کورتون

 Corona-Kadre-Bihushiنیوریوک تایمز امروز چهارشنبه 2 سپتامبر خبری منتشر کرد که طبق آن مطالعات جدید نشان می دهد داروهای استروئیدی ارزان قیمت می توانند به بیماران بسیار سخت Covid-19 کمک کنند و انتظار می رود سازمان بهداشت جهانی رهنمودهای جدیدی را برای تشویق استفاده از استروئیدها در بیماران سخت منتشر کند. آزمایشات بالینی بین المللی نتایج امیدوار کننده ای را نشان داده است. این مقاله و سه مطالعه مرتبط در مجله JAMA منتشر شده است ، همراه با سرمقاله ای که این تحقیق را "گامی مهم به جلو در درمان بیماران مبتلا به Covid-19" توصیف می کند. کووید تاکنون جان 820000 نفر را گرفته است و بخش مهمی از این بیماران می توانستند نجات پیدا کنند.

https://www.nytimes.com/2020/09/02/world/covid-19-coronavirus.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20200902&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=90446295&segment_id=37331&user_id=a36d4b17e7c0f3377c5932468f1b0e85&fbclid=IwAR0ok9lNJUyV9FGdsPuR8OwxdOfPyVVhgXPhYuYB2wUqDbdlqj5h9DorwhM