وزرای امور خارجه روسیه و چین در مورد موضوعات گوناگون از جمله حفظ برجام گفتگو کردند

lavrov wangوزرای خارجه روسیه و چین برنامه تماس های سیاسی پیش رو در سطوح عالی، اوضاع در منطقه آسیای مرکزی و اوضاع حول برجام را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش اسپوتنیک، وزرات خارجه روسیه در این خصوص اطلاع داد.

در اطلاعیه این وزارت خانه آمده است: « طرفین نظرات خود را در خصوص شراکت استراتژیکی روسیه و چین مطرح کردند که در شرایط دشوار اقتصادی و بهداشتی –اپیدمیولوژیکی به توسعه خود ادامه می دهد. توجه ویژه به برنامه تماس ها و ارتباطات آینده در سطوح عالی و همچنین موضوعات خاص همکاری عملی در قالب دوجانبه و در چارچوب اجرای توافق نامه های رهبران در ارتباط با برنامه های توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار عمل چین «یک کمربند یک راه» معطوف شد.»

خاطر نشان می شود که وزرا از هماهنگی دقیق بین روسیه و چین در میادین چند جانبه و در وهله اول در سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر، در سازمان همکاری شانگهای و بریکس ابراز رضایت کردند. در بیانیه وزارت خارجه افزوده می شود: « دو طرف ساعت ها درباره موضوعات مبرم دستور کار بین المللی و از جمله وضعیت کنونی در بلاروس و کشورهای آسیای مرکزی و مشکل حفظ برجام بحث و گفتگو کردند.»

منبع: اسپوتنیک


در این رابطه