جابجایی کارگران میان شرکت‌ های مختلف پیمانکار و کاهش مزد و مزایای مزدی آنها

Karegaran-Dastmozd2-1 کارگران می ‌گویند: با جابجایی میان شرکت‌های وابسته به یک کارفرمای مادر، مزد و مزایای مزدی ما کاهش یافته است.
 
جمعی از کارگران طرف قرارداد با یک شرکت مادر بزرگ، از جابجایی خود میان شرکت‌های مختلف پیمانکار انتقاد کردند.
 
این مسأله، یعنی جابجایی میان شرکت‌های وابسته به یک هلدینگ یا کارفرمای مادر، موجب تغییر در معادلات روابط کار کارگران شاغل می ‌شود.
 
به گفته یکی از کارگرانی که همچین اتفاقی را تجربه کرده؛ سطح دستمزد و مزایای عرفی کارگاه ‌ه،ا با هم فرق می ‌کنند و وقتی از یک کارگاه به دیگری منتقل شدم، دستمزدم پایین آمد و از بسیاری مزایایی که قبلاً می‌ گرفتم، محروم شدم.
 
وی با بیان اینکه از آنجایی که کارفرمای مادر مشترک است، این جابجایی به سادگی صورت گرفته، از مشکلات بوجود آمده برای همکاران خود می‌ گوید: یکی از همکاران من بعد از چند سال کار کردن در یک شرکت، به یک شرکت دیگر منتقل شد و بعد از سه ماه تعدیلش کردند؛ او نتوانست بیمه بیکاری بگیرد، چون فقط سه ماه با آخرین کارفرما قرار داشت، این در حالیست که نزدیک به سه سال برای کارفرمای مادر و در شرکت‌های زیر مجموعه او کار می ‌کرد.
 
بحث سلسله مراتب پیمانکاران، یکی از مشکلاتی است که سال هاست دامان روابط کار را گرفته است؛ ماده ۱۳ قانون کار تأکید دارد کارفرمای مادر در ارتباط با مزد، مزایای مزدی و حقوق کارگران طرف قرارداد با پیمانکار، «مسئولیت تضامنی» دارد، اما متأسفانه این ماده از قانون، به ندرت اجرایی می ‌شود.