میخائیل اولیانف: رافائل گروسی در بارۀ قصد رهبری جمهوری اسلامی بر رساندن غنی‌ سازی اورانیوم به ۲۰ درصد گزارشی به حکام آژانس ارائه داده است

Ghani sazi Oraniom دویچه وله فارسی: یک مقام روسیه می‌ گوید، جمهوری اسلامی به آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غلظت غنی ‌سازی اورانیوم را به ۲۰ درصد می ‌رساند. با خروج آمریکا از توافق برجام، ایران غنی‌ سازی اورانیوم را به سطح ۴،۵ درصد رساند.
 
نمایندۀ روسیه در آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در وین می ‌گوید، مقامات ایران به آژانس اطلاع داده ‌اند که غنی ‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را آغاز خواهند کرد. این میزان غلظت به معنای بازگشت به فعالیت هسته ‌ای جمهوری اسلامی به پیش از سال ۲۰۱۵ است که قدرت‌ های جهانی با ایران به توافقنامه‌ ای موسوم به "برجام" رسیدند.
 
در پی خروج آمریکا از توافق‌ نامه برجام در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی سطح غنی‌ سازی اورانیوم را گام به گام به سطح ۴،۵ درصد رساند. کشورهای عضو برجام بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده ‌اند به مفاد برجام پایبند بماند.
 
میخائیل اولیانف گفته است که رافائل گروسی، مدیرکل سازمان بین ‌المللی انرژی اتمی، در بارۀ این قصد رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر رساندن غنی‌ سازی اورانیوم به ۲۰ درصد گزارشی به حکام آژانس ارائه داده است.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات مستقر در وین ارائه گزارش از سوی مدیرکل آژانس بین ‌المللی به کشورهای عضو آژانس را تأیید کرد، اما از افشای جزئیات آن خودداری کرده است.
 
بر اساس توافق‌نامه برجام ایران تنها مجاز به غنی‌ سازی اورانیوم با غلظت ۳،۶۷ درصد است. تعیین این میزان به دلیل ممانعت از ساخت بمب هسته ‌ای توسط این کشور است، برای این منظور اورانیوم به غلظت ۹۰ درصد نیاز است.