رونمایی از سه اسکناس با صفر‌های کمرنگ

pool-vahed-Tooman

«رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه توزیع اسکناس‌های جدید به‌زودی آغاز می‌شود، گفت:‌ همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اسکناس‌های جدید چهار صفر ارقام اسکناس کمرنگ چاپ شده است.»
 
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در راستای اصلاحیه قانون پولی و بانکی و حذف صفر‌ها از پول ملی، از اسکناس‌های جدید خود رونمایی کرد.
 
امیر شکری رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در این مراسم اظهارداشت:‌ همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اسکناس‌های جدید چهار صفر ارقام اسکناس کمرنگ چاپ شده است.
 
وی با بیان اینکه برای این اسکناس‌ها از تصویر نماد‌های ملی و مذهبی استفاده شده است تصریح کرد: توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.
 
در اسکناس‌های جدید، اسکناس‌های 10 هزار ریالی به با عدد یک و 4 صفر کمرنگ دارد و در سمت، چت و پشت اسکناس، عدد یک درج شده است.
 
اسکناس‌های 20 هزار ریالی و 50 هزار ریالی به همین شکل است. طرح اسکناس‌ها هم با اسکناس‌های موجود تغییر کرده است.
 
16 بهمن ماه هم از اسکناس 100 هزار ریالی رونمایی شد که با یک صفر پررنگ و 4 صفر کمرنگ طراحی شده بود.
 
به گزارش فارس، طبق اصلاحیه قانون پولی و بانکی واحد پول ایران به تومان تغییر کرده اما بانک مرکزی برای اجرای این قانون دوره زمانی 2 ساله در نظر گرفته است. طبق قانون جدید هر تومان 10 ریال است.