نماینده ایران: تمام دسترسی‌های آژانس بر اساس پروتکل الحاقی متوقف شد!

Agance Energi Atomi

سفیر و نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین می‌گوید که تهران از ساعت ۱۲ شب به وقت محلی، تمام دسترسی‌های فراپادمانی آژانس به تاسیسات هسته‌ای خود را متوقف کرد.

تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه شب به نقل از کاظم غریب‌آبادی خبر داد ایران «پروتکل الحاقی» را که به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد سرزده از تاسیسات هسته‌ای کشور بازرسی کنند متوقف کرده است.

نماینده ایران عصر دوشنبه نیز به خبرنگاران در وین گفته بود که «از امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم و دستورات لازم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است».

اشاره نماینده ایران به متوقف شدن پروتکل الحاقی برای بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای است که ایران بر اساس برجام پذیرفته بود آن را اجرا کند.

 

مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر امسال تصویب کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.

غریب آبادی دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در چارچوب برجام را تحویل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، رویترز و رادیو فردا/ک.ر


در این رابطه