در اسرائيل هزاران نفر در اعتراض به نتانیاهو به خیابان رفتند

Israiel-Tazahorat

«در اسرائيل ناخشنودی از سیاست‌های نتانیاهو بار دیگر هزاران نفر را به خیابان کشاند. در آستانه انتخابات سراسری نخست وزیر اسرائيل باید به تخلفات قانونی پرشمار پاسخ گوید. مخالفان او را به سوءاستفاده از قدرت متهم می‌کنند.»
 
روز بیستم مارس، هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو به خیابان رفتند.
 
در اورشلیم (بیت المقدس) تظاهرکنندگان در برابر اقامتگاه نخست وزیر گرد آمدند و خواهان کناره‌گیری او شدند.
 
نتانیاهو اولین نخست وزیر اسرائيل است که باید به اتهام فساد و رشوه خواری و تخلف‌های فراوان در برابر دادگاه قرار گیرد. او تمام اتهامات را رد کرده و خود را قربانی فریبکاری و دروغ‌پراکنی مخالفان دانسته است. 
 
نتانیاهو امیدوار است در انتخابات آینده که سه‌شنبه (۲۳ مارس) برگزار می‌شود پیروز شود.
او با ۱۲ سال سابقه زمامداری، بیش از هر نخست وزیری در تاریخ اسرائیل بر سر قدرت بوده است.
بسیاری نتانیاهو را به دیکتاتورمنشی و سوءاستفاده از قدرت متهم می‌کنند.
 
یکی از حربه‌های تبلیغاتی او در کارزار انتخاباتی، تأکید بر پیشتازی اسرائيل در واکسینه کردن مردم علیه پاندمی کرونا است. اسرائيل از این جهت مقام اول را در جهان دارد.
 
اما منتقدان در عرصه مقابله با پاندمی هم از ناکارآمدی عملکرد دولت انتقاد می‌کنند. بر اثر محدودیت‌های درازمدت، به اقتصاد آسیب زیادی وارد آمده و بسیاری از شهروندان شغل خود را از دست داده‌اند.
 
نتانیاهو برقراری روابط دیپلماتیک با چند کشور عربی را دستاورد مهم خود می‌داند. کشورهای امارات، بحرین، مراکش و سودان مناسبات خود با اسرائيل را به حال عادی در آوردند.
ست.  
 
 
منبع خبر: دویچه وله فارسی