تورم رسمی ۳۶٫۴ درصد شد / هزینه خانوار در اسفند ۹۹ چقدر افزایش یافت؟

Tavarom-Eghtesadiانقلاب اسلامی درهجرت: یکی از عوامل افزایش روز افزون تورم ترکیب بشدت ناموزون و خراب بودجه های سنواتی است که برداشتی از تولید ملی نیستند بلکه حراج ثروتهای ملی می باشند. در بودجه 1400 که دروضعیت سنجی سایت انقلاب اسلامی در هجرت تحلیل شد ،به دلایل وعوامل  تورم افزا بودن ساختار بودجه اشاره کردیم. بودجه‌ریزی در دولتهای نظام والایت فقیه به‌ جای آنکه بر اهداف و عملکرد تاکید کند؛ به صورت افزایشی و دستوری تدوین می‌شود.این موضوع سبب می‌شود تا اقلام مصرفی و هزینه‌ای بودجه به صورت مداوم و از طریق روال تجمیع اقلام بودجه‌ای افزایش پیدا کنند ولی درآمد ها یا حاصل فروش نفت وگاز بعنوان ماده سوخت باشد. یعنی حراج ثروتهای کشور بجای بکار گیری این ماده های ذیقیمت در اقتصاد داخلی و تقویت بنیه تولید داخلی . و یا تحریمها نیز مزید بر علت  شده از میزان همین در آمدها ی نفتی نیز می کاهد و بار هزینه ها ی غیر قابل اجتناب برای این نظام همانند هزینه های هر سال در حال افزایش جنگهای دهگانه ای که نظام حاکم ،ایران را در گیرها کرده است . از اینرو در بودجه ها همواره با هزینه‌های قطعی و درآمدهای احتمالی روبرو هستیم. عدم تحقق درآمدهای مندرج در لوایح و شکاف میان درآمد و هزینه‌ها موجب می‌شود تا دولت به سمت تامین کسری خود از روش‌هایی مانند استقراض از سیستم بانکی حرکت کند که این روش‌ها منجر به طوفان نقدینگی می‌شود و بر آتش تورم می‌دمد.

به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به ٣۶,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٢ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به ۴٨,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٠,۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٠,٢ واحد درصدی به ۶۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ۴٠.۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٧,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠,۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٣,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.٨ درصد بوده است.

منبع: ایسنا