دامه موج تبعید زندانیان سیاسی: انتقال سعید اقبالی از زندان اوین به سلولی انفرادی در زندان رجایی شهر

zendanhaدر ادامه موج تبعید زندانیان، سعید اقبالی از فعالان مدنی که در ارتباط با اعتراضات سال۹۶ با حکم دادگاه انقلاب در حال تحمل گذراندن پنج سال حبس است، از دو روز قبل از زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در یک سلول انفرادی به همراه دو زندانی محکوم به اعدام نگهداری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری هرانا، تبعید سعید اقبالی از زندان اوین به زندان رجایی ‌شهر با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت شدید آن و محرومیت او از رسیدگی پزشکی انجام شده است و مسئولان زندان رجایی شهر گفته‌اند که باید به بند جرایم عمومی منتقل شود و مسئولیتی در حفظ جان او او ندارند.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به پایگاه خبری هرانا گفت که در زمان تبعید سعید اقبالی «برخی از وسایل شخصی او را شکسته‌اند، کارت تلفن و لباس‌های سعید را از او گرفته‌اند و به او گفته‌اند که قرار است به بند ۱ یا بند ۶ زندان رجایی شهر منتقل شود و حتی اگر چاقو بخورد هم جانش پای خودش است و زندان مسئولیتی ندارد.»

این منبع نزدیک به خانواده سعید اقبالی با ابراز نگرانی از افزوده شدن و سپس حذف ناگهانی اسم سعید اقبالی از فهرست زندانیان زندان رجایی شهر، گفت که او از روز دوشنبه دوم فروردین ماه به این زندان منتقل شده است اما «حذف ناگهانی اسم او از لیست زندان نیز خطرناک است به ویژه اینکه او اکنون با زندانی محکوم به اعدام در یک سلول نگهداری می‌شود.»