سخنگوی سازمان اورژانس کشور:وقوع بیش از ۲۵ هزار حادثه ترافیکی !

tasadofat nowruzسخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع بیش از ۲۵ هزار حادثه ترافیکی در طی مدت اجرای طرح سلامت نوروزی نوروز خبر داد.

«مجتبی خالدی» سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا، در مورد خدمات اورژانس از ۲۵ اسفند تا هشت فروردین، بیان کرد: کل مراجعین در این مدت یک میلیون و ۸۵۰ هزارو ۳۹۷ نفر بوده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۵۹ هزارو ۶۸۰نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۳۹۰هزار و ۷۱۷ نفر بستری شده اند، همچنین ۲۵ هزار و۸۰۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۰ هزار ۴۷۴ عمل جراحی اورژانس و ۷۷ هزار و ۸۳۱ عمل جراحی الکتیو انجام شده است. همچنین از تعداد کل مراجعان ۲۰۳ هزار و ۲۳۶ به دلیل مشکل تنفسی، ۱۱۳ هزار و ۷۱۰ نفر به دلیل مشکلات ترومایی، ۶۳ هزار و ۶۲۲نفر به دلیل مشکلات قلبی، ۶۷ هزار و ۴۴۹ به دلیل مشکلات گوارشی و ۵ هزار و ۹۷۵ به دلیل سکته مغزی مراجعه کرده اند.

وی ادامه داد: در رابطه با بیماری‌های واگیر در همین تاریخ ۳۶۰ هزار و ۲۲۶غربالگری انجام شده است و همچنین ۱۱۳ هزار و ۳۲۹ تست کرونا، ۴۷۲ تست مالاریا، ۴۳۵ تست التور، یک میلیون و ۲۵ هزارو ۵۱۳ تست pcr و ۲۹۰ هزارو ۳۹۵ تست رپید و ۵۱۱ هزار و هفت موارد رهگیری انجام شده است.

خالدی در مورد خدمات مرکز سلامت و محیط کار گفت: کل بازرسی‌ها ۴۰۹ هزار و ۳۳۸ مورد بود که در این بازرسی‌ها دو هزارو۶۱۶ واحد پلمپ و ۱۳ هزار و ۲۵۱ مرکز به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین ۱۳ هزارو ۲۵۱ مورد مواد غذایی نیز معدوم شده است.

وی در مورد خدمات اورژانس هوایی افزود: کل ماموریت ها ۹۷ مورد بود که ۷۵ مورد ترافیکی و ۶۸ مورد غیر ترافیکی بوده است.

خالدی ادامه داد: کل ماموریت انجام شده توسط موتورلانس ۱۰هزارو ۱۴۵ ماموریت بوده که طی آن به ۱۰ هزار و۸۹ مصدوم رسیدگی شده است. از این تعداد ۷هزارو ۹۷ نفر در محل درمان شدند و دو هزار و۹۹۲ مورد به آمبولانس‌ها ارجاع داده شدند.

وی درباره خدمات ارائه شده توسط اتوبوس آمبولانس‌ها گفت: ۴۴ ماموریت از سوی اتوبوس آمبولانس‌ها انجام شده که طی آن به ۲۱۴ مصدوم رسیدگی شده است و از این تعداد ۴۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و ۱۷۱ نفر در محل درمان شدند.

وی گفت: در طرح ۷۲۴ هم ۳۹۳ ماموریت داشتیم که ۲۳۹ مورد برای مردان و ۱۵۴ مورد هم برای زنان بوده و برای اهدای قلب موفق ۳۲۴ ماموریت داشتیم که ۲۱۸ مرد و ۱۰۶ زن بود.

خالدی گفت: در مورد اورژانس پیش بیمارستانی ۱۶۲هزار و۷۲۴ ماموریت داشتیم که ۲۵ هزار و ۴۸۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است، درمان در محل ۶ هزار و ۷۴ مورد و انتقال به مراکز درمان ۲۱ هزار و ۲۹۲ مورد بوده است و ماموریت غیرترافیکی ۱۳۷ هزار و ۲۴۳ مورد و درمان در محل ۵۶ هزار و ۹۷۶ مورد و انتقالی ۵۳ هزار و ۱۵۹ مورد بوده است.

وی افزود: در این مدت ۷۳۹۸ نفر نیز به ایستگاه‌های سلامت مراجعه کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص حوادث ترافیکی که طی مدت اجرای طرح سلامت نوروزی سال ۱۴۰۰ رخ داده است، گفت: تعداد کل ماموریت‌های انجام شده ۲۵ هزار و ۴۸۱ مورد بوده است که ۶۰ درصد آن در معابر شهری، ۳۴ درصد آن در معابر برون شهری، ۵ درصد در معابر روستایی و یک درصد در سایر محل‌ها رخ داده است.

وی گفت: استان تهران با ۲۹۴۹ مورد بیشترین ماموریت و استان خراسان رضوی با ۱۷۸۹ مورد بیشترین مصدوم اعزامی را داشته است.

خالدی افزود: ۲۱ هزار و ۲۱۷ مورد به صورت زمینی و ۷۵ مورد به صورت هوایی به مراکز درمانی اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص حوادث غیر ترافیکی در طرح سلامت نوروزی نیز گفت: ۱۳۷ هزار و ۲۴۳ مورد حادثه غیرترافیکی رخ داده که ۵۶ درصد آن در معابر شهری، ۳۱ درصد معابر برون شهری، ۱۲ درصد در معابر روستایی و یک درصد در سایر معابر اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در این ماموریت‌ها ۱۱۰ هزار و ۱۳۵ نفر مصدوم شدند که ۵۶ هزار و ۹۷۶ نفر درمان در محل و ۵۳ هزار و ۱۵۹ مورد به مراکز درمانی اعزام شدند. از این تعداد ۶۱ هزار و ۴۶۲ مورد آقا و ۴۵ هزار ۱۸۳ نفر خانم بودند.

خالدی درباره خدماتی که در ایستگاه‌های سلامت انجام شده است گفت: تعداد کل مراجعات به ایستگاه‌های سلامت هفت هزار و۳۹۸ مورد بوده است که از تعداد کل ۶۳۷ مورد ترافیکی و ۶۷۶۱ مورد غیر ترافیکی بوده است. از تعداد کل حوادث ترافیکی ۵۹۲ مورد در محل درمان و ۳۳۵ مورد به مراکز درمانی اعزام شدند. در حوادث غیر ترافیکی نیز ۵۱۰۴ نفر در محل درمان و ۸۵۴ مصدوم به مراکز درمانی نیز اعزام شدند.