تقلیل ۹۱ درصدی ابتلای کرونایی ۶ ماه پس از تزریق واکسن فایزر/ تولید سلول های تی در ۶۳ درصد واکسینه ها

vacine-pfizer بی بی سی- جیمز گالاهر، گزارشگر دانش و سلامت: فایزر می گوید که بر اساس مطالعه این شرکت، واکسن کووید-۱۹ آن طی ۶ ماه اول پس از تزریق، ۹۱ درصد از موارد ابتلا به ویروس کرونا کم کرده است.
 
مطالعه جداگانه ای نشان می دهد که تزریق هر دو دُز این واکسن باعث تولید میزان کاملاً قابل توجهی پادتن حتی در افرادی که در دهه ۸۰ و ۹۰ زندگی هستند می شود.
 
اما بررسی ها نشان داد که فقط ۶۳ درصد افراد واکسینه شده سلول های موسوم به "تی" که به حفظ این پادتن ها برای مدتی طولانی تر کمک می کند، تولید می کنند.
 
پاسخ این سؤال مهم که مصونیت در برابر ویروس کرونا بعد از زدن واکسن برای چه مدتی ادامه می یابد، هنوز معلوم نیست.
 
فایزر داده های ۴۶ هزار نفری که در کارآزمایی اصلی این شرکت داوطلب شده بودند را دقیقا ۶ ماه بعد از تزریق دُز دوم تحلیل کرد.
 
این شرکت همچنین داده های ۸۰۰ داوطلب در آفریقای جنوبی را بررسی کرد و نتیجه گیری کرد که واکسن به همین اندازه در برابر نمونه جهشی که در این کشور شناسایی شده مؤثر است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می داد که پادتن تولید شده در اثر این واکسن برای مقابله با این نمونه جهشی کمتر موثر است.
 
آلبرتا بورلا رئیس و مدیرعامل فایزر گفت: "کارایی بالای واکسن تا ۶ ماه بعد از تزریق دُز دوم و در مقابل نمونه غالب در آفریقای جنوبی باعث اعتماد بیشتر به تأثیر کلی واکسن ما می شود."
 
مطالعات بلندمدت مشابه به روی کلیه واکسن های کرونا از جمله آکسفورد-استرازِنِکا در جریان است، اما فایزر اولین واکسنی است که گزارش آن منتشر می شود.
 
نمونه جهشی در برزیل:
 
تحقیقات جداگانه توسط دانشگاه بیرمنگام این موضوع را بررسی کرد که چه اتفاقی برای سیستم ایمنی ١٠٠ داوطلب ۸۰ تا ۹۶ ساله افتاده است.
 
نمونه های خون این افراد نشان دهنده میزان بالای پادتن بود که می تواند به طور مؤثری ویروس اولیه کرونا را از کار بیاندازد.
 
تأثیر این پادتن ها در برابر نمونۀ جهشی در برزیل یک چهاردهم بود.
 
با این حال پژوهشگران مطمئن بودند افراد واکسینه شده با فایزر همچنان در برابر نمونه برزیلی ویروس مصونیت دارند، چون میزان پادتن در آنها خیلی زیاد بود.
 
با این حال فقط ۶۳ درصد افراد این گروه سنی، میزانی قابل ردیابی سلول تی تولید کرده بودند.
 
دکتر هلن پِری از محققان گفت: "معلوم نیست این در درازمدت چه اثری از نظر ایمنی سازی دارد."
 
سلول های تی می توانند سلول هایی که ویروس کرونا ربوده و آنها را به مرکز تکثیر ویروس تبدیل کرده را نابود کنند.
 
اما آنها در درازمدت همچنین به حفظ پادتن در بدن کمک می کنند.
 
پروفسور پال ماس از دیگر محققان این مطالعه گفت: "این چیزی است که از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت."