صندوق بین‌المللی پول: ذخیره ارزی در دسترس ایران ظرف دوسال از ۱۲۲میلیارددلار به چهارمیلیارد سقوط کرده

sandugh beynolmelali poolنگاهی به تازه‌ترین گزارش یک نهاد مالی جهانی درباره اقتصاد ایران

1️⃣ صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌اش از وضع اقتصادی خاورمیانه می‌گوید ذخیره ارزی در دسترس ایران که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد(به‌طور میانگین)، سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲.۵میلیارد و سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲.۴میلیارد دلار بوده، در سال ۲۰۲۰ به چهارمیلیارد سقوط کرده.

بر اساس این گزارش، ذخیره قابل دسترسی ایران ۱۰ درصد از کل مجموع ذخیره‌های ارزی در دسترس و نیز توقیف‌شده ایران است.

با این حساب در واقع کل ذخیره‌های ارزی ایران؛ در دسترس یا توقیفی، در سال ۲۰۲۰، ۴۰میلیارد دلار بوده؛ یعنی کم‌تر از یک‌سوم ذخیره ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۱۸.

یعنی ظرف دو سال، بیش از ۸۲میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور آب رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار در دسترس بوده و ۳۶میلیارد دلار نیز در توقیف است.

2️⃣ بنابر همین گزارش، بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور میانگین، ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، یعنی ۲۲۷ میلیارد دلار سر زده

۲۲۷ میلیارد دلار بدهی، با نرخ آزاد دلار، شش برابر بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ است.

3️⃣ صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پارسال برای نخستین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شد؛ یعنی واردات کشور از صادرات بیش‌تر بود.

کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰، ۶۷.۸ میلیارد است که در ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بوده. واردات کشورهم از ۷۸ میلیارد در ۲۰۱۸ به ۷۲.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ رسیده.

4️⃣ صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید نرخ رشد اقتصادی ایران، در پی دو سال سقوط، در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده؛ مثبت ۱.۵ درصد و امسال نیز احتمالا مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود.

رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد بوده