تجمع دوباره بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران

Eterazat-Bazneshastegan

«بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ماه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در مقابل دفاتر این سازمان در شهرهای مختلف تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.»گ
 
تاکنون گزارش‌هایی از برگزاری تجمعات در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد منتشر شده است.
 
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، افزایش سالیانه مستمری‌ها از فروردین امسال، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند.
 
پیشتر مجلس ایران مصوب کرده است که مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری و ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که مسئول پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان است، اختصاص یابد ولی معترضان می‌گویند اطمینانی برای محقق شدن این مصوبات و دریافت حقوق خود ندارند.
 
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه معیشت خانوار را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود، این درحالی است که حداقل حقوق بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
 
بازنشستگان همچنین می‌گویند هزینه‌های سبد معیشت کارگران بر اساس محاسبات کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان در سال جاری می‌رسد.
 
بر اساس فیلم‌های منتشرشده از این اعتراض‌ها در برخی شهرهای بازنشستگان معترض شعارهایی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات سر داده‌اند.
 
منبع خبر: رادیو فردا