کارگر شلاق‌خورده با شکایتش باعث ابطال بخش‌نامه وزارت کار شد- فسخ یک‌جانبه قراردادها توسط کارفرماها باطل شد

 rafiee davooی

داوود رفیعی، کارگر اخراجی شرکت پارس‌خودرو که پارسال بر گرده‌اش شلاق زدند، توانسته یک‌ بخش‌‌نامه وزارت کار را ابطرفیعی به دیوان دیوان عدالت اداری شکایت برده و از این نهاد، «ابطال بخش‌نامه وزارت کار» را خواسته‌بود که حق فسخ یک‌جانبه‌ی قرارداد را به کارفرما می‌داد و «حق‌السعی» مدت تعلیق را به کارگر نمی‌داد.» رای آمده؛ #داوود_رفیعی بخش‌نامه را باطل کرد./ برگرفته از توییتر فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و مشاور حقوق کار

رفیعی، کارگر اخراجی پارس‌خودرو، در اعتراض به اخراجش بارها در برابر وزارت‌کار بست نشسته‌بود و از جمله روی یکی‌‌از پلاکاردهای‌اش نوشته‌بود: مرگ بر علی ربیعی؛ وزیر وقت و به‌همین سبب به اتهام توهین به وزیر کار ۷۴ضربه شلاق خورد و تصویر بدن تازیانه‌خورده‌اش در آذر پارسال خبرساز و جنجالی شد- ربیعی مدعی‌شده شکایتش را پس گرفته بوده.bakshnameh vezarate kaق