خوی در آستانۀ فاجعۀ بی آبی با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری/ تأمین آب شهرستان خوی تنها از منابع زیر زمینی

biabi khoshki ایسنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوی گفت: این شهرستان در آستانۀ فاجعۀ بی آبی قرار گرفته است .
 
 یدالله سلطانی امروز ۲ تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران خوی که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب در اداره آبفای شهرستان برگزار شد، با اشاره به وضعیت بحرانی تأمین آب شرب شهرستان تصریح کرد : آب شرب شهرستان فقط از منابع زیر زمینی تأمین می شود که ۴۰ حلقه چاه بخش شهری، و ۶۰ حلقه چاه نیز، بخش روستایی را تأمین می کنند.
 
سلطانی سطح ایستابی چاهذهای شهرستان خوی را بین  ۷۰ تا ۱۰۰ متر اعلام کرد و گفت: با ادامۀ روند خشکسالی، سطحِ ایستابی چاه ها از میزان فعلی هم پایین تر خواهد رفت که این نشان بروز فاجعۀ بی آبی برای شهرستان است .
 
وی با بیان اینکه ۱۰۰۰ حلقه چاه نیز برای مصارف کشاورزی در سطح شهرستان فعال هستند، گفت: در شهرستان خوی برای مهار آب های سطحی هیچ منبع و سدی وجود ندارد و  فقط از منابع زیر زمینی، آب مورد نیاز، تأمین می شوند که این موجب شده همه ساله عمق چاه ها عمیق تر و کم آب تر شوند.
 
سلطانی ادامه داد: شهرستان خوی با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۲۰ هزار مشترک شهری و روستایی، در حال حاضر، تولید و توزیع آبِ شهرستان، برابر است که نشان دهندۀ بحران جدی آب در این شهرستان است و اگر در آینده برای مهار آب های سطحی سدی احداث نشود، در تأمین آب با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
 
وی حفر ۳ حلقه چاه و همچنین چاه فلمن را برنامۀ کوتاه مدت برای عبور از وضعیت بحرانی بی آبی شهر خوی بیان کرد و اظهار کرد: ضرورت دارد، آب شرب خوی، از طریق آب های سطحی تأمین شود.
 
سلطانی جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری خوی را ۷۶ درصد اعلام کرد و گفت: برای احداث باقی ماندۀ شبکۀ جمع آوری فاضلاب، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 
مدیرعامل آبفای خوی تاکید کرد: فرهنگسازی در مدیریت مصرف آب نباید معطوف به هفته صرفه جویی باشد و باید در طول ایام سال با آموزش راهکاهای مناسب این مهم‌ را در بین آحاد مردم جامعه نهادینه کرد .