اعلام وصول طرح تقسیم استان خوزستان در مجلس

Khuozestan-Jonubi-Shomali

«طرح ایجاد استان خوزستان جنوبی با مرکزیت آبادان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در متن این طرح پیشنهادی استان خوزستان جنوبی شامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر خواهد بود.»
 
به گزارش همشهری آنلاین یکی از موافقان این طرح نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی است. او این طرح را«فرصتی برای توسعه» دانسته است.
 
بنا بر این گزارش سیدلفته احمدنژاد در دفاع از این طرح گفته است: « طرح خوزستان جنوبی بر اساس زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در منطقه مطرح شد و از نظر اقتصادی و امنیتی توجه پذیر است.»
 
این نماینده مجلس گفته است تقسیم استان خوزستان به دو بخش شمالی و جنوبی « فرصتی مناسبی برای توسعه تخصصی بخش‌های مختلف استان است که فرصتی برای رشد نداشته‌اند.»
 
بنابر آنچه نماینده خرمشهر گفته است دیگر نمایندگان خرمشهر و آبادان همراه با دیگر نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی «به طور جدی» این طرح را پیگیری خواهند کرد.
 
او تاکید کرده است:«این اعتقاد وجود دارد که ظرفیت‌های بسیاری از مردم خرمشهر و آبادان در سال‌های گذشته مغفول مانده است که با اجرای این طرح از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود.»
 
طرح تقسیم استان خوزستان به دو بخش شمالی و جنوبی توسط  سید محمد مولوی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. 
 
در این طرح «استفاده بهینه از استعدادهای سرشار مادی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده جنوب غرب استان خوزستان که شامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر است» به عنوان دلایل پیشنهاد چنین طرحی عنوان شده است.
 
در متن این طرح پیشنهادی دولت مکلف شده است «با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، حذف دستگاه‌های موازی و چابک سازی تشکیلات نظام بدون افزایش پست‌های سازمانی موجود » منابع و امکانات موجود در خوزستان را متناسب با جمعیت در دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند.
 
طرح تقسیم خوزستان به دو استان در حالی مطرح شده که پیش از این چنین طرحی با اعداف مشابه در خراسان رخ داد و این استان به سه بخش شمالی، رضوی و جنوبی تقسیم شد اما علیرغم آنکه بنا بود تقسیم منابع در این استان موجب توسعه‌یافتگی و بهبود شرایط شهروندان ساکن در شمال و جنوب استان خراست شوند اما همچنان در دو استان خراسان جنوبی و شمالی شهروندان در اغلب موارد با مشکلات متعدد روبرو هستند.

در این رابطه