کاهش ۵۷ درصدی مخازن سد ها در ایران/ کاهشی ۴۷ درصدی ورودی آب به سد ها

Sad-1 جدیدترین آمار ذخایر آبی کشور نشان می دهد که ۵۷ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۲۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون متر مکعب بوده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود. در واقع میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور، نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۴۷ درصدی داشته است.
 
ذخایر موجود آب در مخازن سدهای کشو،ر در تاریخ ۲۹ مرداد ماه، به ۲۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید. این در شرایطی است که در زمان مشابه سال قبل، میزان ذخایر موجود آب در مخازن سدهای کشور، ۳۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب بود.
 
به عبارتی، ذخایر آبی سدهای کشور، با کاهش ۳۰ درصدی، نسبت به زمان مشابه سال قبل مواجه است.