بجا ماندن اطلاعات کارکنان محلی در سفارت بریتانیا در کابل

Kaboul-Foroudgah-1 انقلاب اسلامی در هجرت- محمد رضا راعی: قدرت های غربی، خصوصاً امریکایی ها در ماه اوت امسال همکاران افغانستانی خود را رها کرده و افغانستانی هایی را که در باند فرودگاه جمع شده بودند، سرکوب کردند. مشابه چنین رفتار نو استعماری ای را امریکایی ها در وقایع سال ۱۹۷۵ در سایگون، و فرانسوی ها در تابستان ۱۹۶۲، با حرکی [Harki] ها داشتند. مدیریت فرودگاه کابل، وقتی طالبان شهر کابل را اشغال کردند، همان رفتار وقیح و تأسف بار گذشته را داشت. امریکایی ها، مسئولیت آشکار نیروی نظامی خویش در محوطۀ فرودگاه را جلوگیری از ورود افغانستانی هایی قرار دادند که تا دیروز، همکار و حامی آنها بودند. از طرف دیگر، طالبانی ها نیز همکاری آن افغانستانی ها با ارتش امریکا را خیانت محسوب نموده، و متوسل به حربۀ نقض شرافت و تعهد مسلمانان افغانستانی شده اند. هنوز نمی دانیم و شاید هرگز ندانیم که چرا خلبان هایی تصمیم گرفتند به جان انسان هایی که تلاش می کردند سوار هواپیماها شوند، اهمیت نداده، پرواز کرده، و منجر به سقوط و جان باختن حداقل  ١٢ تفر از  آنها شدند. بدتر از آن، در سال ۱۹۷۵، ویتنامی هایی که با آویزان کردن خود به هواپیماها یا خودرو ها و قایق ها، می خواستند جان خویش را نجات دهند،به گلوله بسته نشدند، اما در قرودگاه کابل با گلوله شهید شدند! در بارۀ فرار از سایگون، فیلم ها و شواهد زیادی  همچنان وجود دارند، اما در فرودگاه کابل، تلفن های حاضرانی که از جنایت ها و تخلفات ارتش امریکا فیلمبرداری کردند، وحشیانه به زمین کوبیده شده، مصادره شده و یا تصاویری گرفته شده، پاک شدند. در گزارش ذیل می خوانیم که همچنان یک هزار نظامی بریتانیایی در فرودگاه کابل مستقر هستند. حکومت راست افراطی بوریس جانسون در حالی که فراموش نکرد، برای خارج کردن ۱۴۰ سگ، ۶۰ گربه و ۶۸ نفر از کارمندان پناهگاه حیوانات، اقدام کند، اما به تعبیری خوشبینانه، فراموش کرد که به کارکنان سفارت بریتانیا در کابل ابلاغ کند که پیش از ترک محل، اسناد حساس مربوط به همکاران افغانستانی خویش را نابود کنند.
 
 دویچه وله فارسی: یک خطر امنیتی جدی علیه شماری از شهروندان افغان؛ روزنامه تایمز خبر داده که کارکنان سفارت بریتانیا در کابل هنگام ترک محل، از فرط عجله، اسناد حساس مربوط به همکاران محلی را از بین نبرده‌ اند.
 
روزنامۀ تایمز خبر داده که کارکنان وزارت خارجه بریتانیا در زمان ترک سفارت در کابل، مدارک مربوط به تماس با همکاران محلی را جا گذاشته‌ اند. یک سخنگوی این وزارت‌ خانه به رویترز گفته که شرایط کابل بسیار خطیر بود و تخلیۀ سفارت چنان با سرعت انجام شد که فرصتی برای از بین بردن اسناد حساس باقی نماند.
 
جیمز هیپی، معاون وزیر دفاع بریتانیا پیش‌ تر گفته بود کشورش به خروج ۲۲۷۵ شهروند افغان که برای نهادهای بریتانیایی کار کرده‌ اند، کمک خواهد کرد.
 
در حال حاضر حدود یک هزار نظامی بریتانیایی از جمله کارکنان تیپ ۱۶ هوابرد در فرودگاه کابل مستقر هستند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا‌، پس از حملات انتحاری فرودگاه کابل و تشکیل جلسه ویژه کابینه، اعلام کرد که لندن به پروازهای تخلیه از افغانستان ادامه می‌ دهد. 
 
دولت بریتانیا قبل از حملات انتحاری اطراف فرودگاه کابل، از شهروندان خود که  نزدیک محل بودند، خواسته بود به محل امنی بروند و منتظر رهنمودهای بعدی باشند. 
 
پیش‌ تر تصمیم بریتانیا برای خارج کردن ۱۴۰ سگ، ۶۰ گربه و ۶۸ نفر از کارمندان پناهگاه حیوانات، با یک پرواز چارتر خصوصی از کابل خبر ساز شده بود.