«۱۰۰ میلیارد دلار» سرمایه طی یک دهه اخیر از ایران خارج شده است

farare sarmayeh

انقلاب اسلامی در هجرت: فرار سرمایه  عللی مختلف دارد یكی از علل اصلی فرار سرمایه  تغییر(افزایش) در نرخ ارز است و كاهش انتظاراتی در ارزش پول ملی که باعث میشه مردم دارایی های داخلی خود را به دارایی های خارجی تبدیل نمایند.
فشارهای تورمی نیزاز ارزش داراییهای داخلی می‏كاهد و لذا گرایشی از سویمردم جهت كاهش دادن موجودی های پولی داخلی به وجود می‏آید.
دلیل بعدی اختلاف ریسك سرمایه‏ گذاری در كشورهای در حال توسعه و كشورهای صنعتی است ،که باعث فرار سرمایه می‏ شود.
افزایش نرخ تورم بویژه وقتی بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث كاهش ارزش دارایی‏ های داخلی می‏ شود.بنابراین به دلیل اجتناب از كاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏ های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.
 کم بودن نرخ رشد اقتصادی نیز یک عامل مهم فرار سر مایه است.
اگر نرخ بهره داخلی كمتراز نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏ های مالی، میل به خروج از كشور خواهند داشت،
اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی كمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از كشور باشد، فرار سرمایه شكل می‏گیرد
شوربختانه همه این عوامل در ایران و اقتصاد امروز  ایران وجود دارد و همین باعث فرار 100 میلیلارد دلار سرمایه در ایران شده است.

 

و اما بگزارش صدای مردم:

فریال مستوفی با اشاره به لزوم جذب سرمایه خارجی به جای فرار سرمایه‌ گفته است: ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان برای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند همکاری با کشورهای دیگر و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است، لذا برای موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی باید بستر و زیر ساخت مناسب را در کشور فراهم کند.

تاکنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اسفند پارسال گفته بود: «در دو سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است».

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند حجم واقعی فرار سرمایه از کشور را تا حدودی نشان دهد، میزان خالص حساب سرمایه کشور است.

بانک مرکزی ایران هنوز گزارش خالص حساب سرمایه کشور برای سال ۹۹ را منتشر نکرده، اما آمارهای سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد به استثنای سال ۹۳ این شاخص همواره منفی بوده که می‌تواند به معنی فرار سرمایه‌ها از کشور باشد.

از سال ۹۰ تا ۹۸، خالص حساب سرمایه کشور بیش از منفی ۹۸ میلیارد دلار بوده که می‌تواند نشان دهنده فرار این میزان سرمایه از کشور باشد.

از طرفی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز به شدت افت کرده است. بر پایهٔ آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که تیرماه منتشر شد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران بوده است.