ناترازی ۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق

Bargh-Moshkelat

تهران- ایرنا- میزان مصرف برق کشور روز گذشته در حالی از رقم ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد که میزان تولید در بهترین شرایط همچنان حدود ۵۲ هزار مگاوات است که این وضعیت، ناترازی حدود پنج هزار مگاواتی را نشان می‌دهد.

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اگرچه به دلیل کاهش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور میزان مصرف برق از حدود ۶۴ هزار مگاوات به ۵۶ تا ۵۷ هزار مگاوات کاهش یافته است، اما همچنان ناترازی تولید و مصرف خودنمایی می کند.

روز گذشته شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزایش مصرف برق به ۵۷ هزار مگاوات را برای امروز سه‌شنبه پیش بینی کرد.

اما آماری که امروز این شرکت ارائه کرده نشان می دهد روز گذشته (دوشنبه) در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه میزان مصرف از ۵۷ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۷ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید.

این میزان مصرف نسبت به روز مشابه پارسال که ۵۳ هزار و ۱۷ مگاوات برق مصرف شده بود از رشد بیش از چهار هزار مگاواتی برخوردار شده است.

همچنین مصرف روز گذشته نسبت به روز قبل‌تر (یکشنبه) که ۵۶ هزار و ۵۶۷ مگاوات بوده از رشد حدود هزار مگاواتی بهره مند شد.

بخش صنعت نیز در این ساعت چهار هزار و ۹۳۸ مگاوات برق مصرف کرد که نسبت به روزهایی که با محدودیت همراه بود از رشد برخوردار شده است.

مصرف برق در شب گذشته هم با افزایش همراه بود به طوری که در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه به عدد ۵۵ هزار و ۹۷ مگاوات رسید.

بخش صنعت در این ساعت مصرف خود را کاهش داده و به رقم ۴هزار و ۵۴۳ مگاوات رساند