بهیه نامجو، مادر نوید افکاری: نام نوید، پیام آزادی است. نوید، یعنی آزادی

Afkari-Madar-1 انقلاب اسلامی در هجرت- محمد رضا راعی: بهیه نامجو، از نسلِ شیر مادرِ باستانی ما گردآفرید، مادر نوید افکاری و برادران زندانی اش، در مصاحبه‌ ای با خبرگزاری سی ان ان، تصریح نمود که عزم راسخ دارد تا میراث پسر قهرمانش نوید را پاس داشته و ٢ پسر دیگر خویش، وحید و حبیب را از زندان آزاد سازد.
 
این مادر ایرانیِ ما اعلان داشت که به خاطر دو پسر زندانی اش، مصاحبه می کند که یک سال است، در زندان "عادل‌ آباد" شیراز، دربند اند. 
 
بهیه نامجو خطاب به افکار عمومی ایرانیان و جهانیان افشا نمود: مأموران امنیتی رژیم ولایت فقیه، با اذیت و آزار شبانه روزی، آرامش را از دخترم، فرزندانم و خودم، ربوده و هر روزِ ما را تماماً، سیاه و ظلمانی ساخته اند: می‌ فهمید؟ آنها، زندگی برای‌ ما، بجا نگذاشته‌ اند!
 
این مادر سخنگو، از حمایت سایر ورزشکاران، ابراز رضایت و شادمانی نموده و تأیید نمود که از آن حمایت ها، احساس خوبی پیدا می کند: انگار نوید جانی دوباره یافته و به زندگی برگشته است.
 
مادر نوید افکاری و برادرانش، به شهادت کسانی که بر سر مزار پسر شهید اش می روند، وجدان ما ایرانیان را مورد خطاب قرار می دهد: نام نوید، پیام آزادی است. نوید، یعنی آزادی.