لطفعلی آذری ما فقط در خصوصی سازی واگذار می‌ کنیم، فراموش کرده‌ ایم که واگذاری برای استمرار در تولید است!

khosusi sazi بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: واگذاری بانک‌ ها و نهادهای غیردولتی، توسط سازمان بازرسی بررسی می‌شود و به مراجع قضائی داده خواهد شد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس لطفعلی آذری، بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، در نشستی ملی با مطالبه‌ گران حوزۀ خصوصی سازی ابراز داشت: اصلاح ساختاری در خصوصی سازی، بسیار بسیار مهم است و این موضوع مشهود است که یکی از علت‌ های عدم حسن جریان امور، به سبب این است که ما فقط واگذار می‌ کنیم که فروخته باشیم. ما در بعضی موارد فراموش کرده‌ ایم که واگذاری برای استمرار در تولید است، نه برای توقف!
 
آذری درباره نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزۀ مشکلات خصوصی سازی گفت: سازمان بازرسی کشور، سامانه‌‌ ای برای گزارشات مردمی تشکیل داده است و در کنار گزارشات مردمی با بررسی‌ های صورت گرفته، سعی بر این است که قبل از بوجود آمدن مشکلی در حوزۀ خصوصی سازی، هشدار داده شود و در صورت ادامه، گزارش به مراجع قضائی داده خواهد شد.
 
وی ادامه داد: ما در سازمان بازرسی کل کشور، برای پیگیری و نظارت و بازرسی واگذاری‌ها یک گروه ویژه بازرسی تشکیل داده‌ایم.
 
بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، من‌ باب بازرسی واگذاری نهادهای غیردولتی و خُصولتیِ، اظهار داشت: واگذاری بانک‌ ها و نهادهای غیردولتی، توسط سازمان بازرسی بررسی می‌شود و به مراجع قضائی داده خواهد شد، مگر اینکه واگذاری، توسط یک بانک خصوصی کامل صورت بگیرد.
 
دکتر آذری، ضمن تأکید بر تأثیر گزارشات کارگران و مردم، در حوزۀ خصوصی سازی، ابراز داشت: هر کسی در هر جایی گزارشی من‌ باب خصوصی سازی برای ما ارسال کند، قطعاً بررسی خواهیم کرد، خصوصاً کارگران که در اغلب واگذاری‌ ها در جریان کار هستند و به ما گزارشات می‌ دهند.
 
دکتر آذری، بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، در پایان، خاطر نشان کرد: ما کوچکترین موضوعی را بررسی می‌ کنیم و این اتهام به ما هست که سازمان بازرسی، قفل دستگاه‌ های اجرا است.