خرید مضاعف گاز طبیعی مایع و تلاش در تهیۀ زغال سنگ کافی برای صنایع توسط چین

Aloudegui Asie-Chine-1 چین خرید گاز طبیعی مایع (LNG) برای زمستان را مضاعف کرده است که کمبود جهانی گاز را شدت بخشیده و سوخت کمتری برای اروپا می گذارد.
 
به گزارش ایسنا، چین که با وضعیت کمبود انرژی مشابه بحران فعلی اروپا روبروست، به سختی تلاش می کند زغال سنگ کافی برای تأمین نیروی کارخانه ها و گرمایش خانه ها در زمستان امسال تهیه کند. این وضعیت باعث شده غولهای انرژی چین مانند سینوپک وارد بازار محموله های تک LNG شده و برای آمادگی در برابر سرد شدن دما به خرید بپردازند.
 
قیمت گاز طبیعی از اروپا گرفته تا آسیا به رکورد فصلی بالایی افزایش یافته زیرا بهبود تقاضای پساکرونا با محدودیتهای عرضه همزمان شده است. این وضعیت با تقاضای سیری ناپذیری چین برای LNG به منظور حمایت از بهبود اقتصادی خود تشدید شده است. چین در مسیر سبقت گرفتن از ژاپن به عنوان بزرگترین واردکننده LNG جهان در سال ۲۰۲۱ است.
 
بسیاری از خریداران LNG چین که در میان بزرگترین خریداران جهان هستند، پس از افزایش قیمت ها در تابستان، خرید محموله های تک را موقتاً متوقف کرده بودند. معامله گران انتظار داشتند، نرخ محموله های تک، کاهش پیدا کند، اما چنین اتفاقی نیافتاد و شرکته ای چینی دوباره به این بازار برگشتند.
 
شرکت سینوپک سه شنبه هفته جاری مناقصه ای برای خرید دستکم ۱۱ محمولۀ LNG تا مارس برگزار کرد که یکی از بزرگترین درخواست های خرید زمستان از سوی یک شرکت چینی در ماه های اخیر بوده است. واردکنندگان کوچکتر شامل گروه گاز پکن و گروه گاز گوانگژو به دنبال خرید محموله هایی برای اکتبر و نوامبر هستند.
 
بر اساس گزارش بلومبرگ، سینوپک یکی از فعالترین خریداران آسیایی در زمستان گذشته بوده و اغلب محموله های بیشتری از آنچه به مناقصه گذاشته می شود خریداری می کند و باعث خرید وحشت زده می شود زیرا رقیبان می خواهند پیش از افزایش بیشتر قیمت، خریدشان را انجام دهند.