روزنامه آرمان : باید مقصرین کشته های کرونا محاکمه می شدند

Corona-Talafat

روزنامه آرمان ۴مهر، با اعتراف به پیامدهای هولناک عدم واکسیناسیون که تاکنون منجر به مرگ «ده‌هزار نفر» شده است نوشت: در دنیا دادگاههای بزرگ تاریخی برای کشتار کمتر از این تشکیل داده‌اند.

روزنامه آرمان نوشت: «چه کسی مقصر بوده که این ۶، ۷ماه گذشته این مشکلات و توقف در واکسینه کردن مردم پیش آمد. این کار فقط یک قصور و تقصیر اداری و حتی مالی نبود که قابل جبران باشد. در اثر آن هزاران نفر از هموطنان قربانی شدند و دهها هزار نفر عزادار. این یک کار جناحی نیست. وزیر بهداشت سابق مقصر بوده؟ رئیس‌جمهور سابق مقصر بوده؟ کسانی در این میان کارشکنی کرده‌اند؟ عده‌یی می‌خواسته‌اند این اتفاق در زمان رئیس‌جمهور بعدی بیفتد؟»

این روزنامه می‌افزاید: «اما این یک پرونده ملی است و با این همه قربانی. در دنیا دادگاههای بزرگ تاریخی برای کشتار کمتر از این تشکیل داده‌اند. به مردم در این مورد پاسخ بگویید».