مهم‌ترین مشکل روستاییان چیست؟

´rusta3

در گزارشی که خانه توسعه روستا و عشایر ارائه کرده، آمده است: روستاییان و عشایر در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند از قبیل نداشتن مسکن مقاوم و تداوم مشکل نداشتن سند ثبتی برای املاک مسکونی و غیر مسکونی، نداشتن درآمد کافی از کشت و زرع برای تامین هزینه زندگی خود، نبود سیستم صحیح و سریع برای رساندن تولیدات و محصولاتشان به بازار مصرف، فقدان برنامه حمایتی مشخص در کشور برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سایر حوادث طبیعی که موجب آسیب‌های جدی در سطح تولید و کاهش سطح زیر کشت و حتی اتلاف دام آنها شده و باعث ضررهای فراوان به آنها می‌شود، افزایش حجم مهاجرت به شهرها و شرایط نامساعد راه‌های ارتباطی روستا به شهرها که روستاییان را از داشتن راه استاندارد محروم کرده است.  این گزارش با اشاره به جایگاه روستاییان در اقتصاد کشور، برای غلبه بر مشکلات پیشنهادهایی نیز به دولت ارائه می‌­کند از جمله: مطالعه و بررسی علمی پیرامون استعدادها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها، تهیه و اجرای طرح توسعه جامع روستاها با تاکید بر: استفاده بهینه از امکانات و نهاده‌ها، ارائه خدمات متناسب با آنچه برای شهرنشینان ارائه می‌شود و فراهم کردن زمینه کسب درآمد مناسب و پایدار برای زندگی مطلوب روستایی، تعریض و اصلاح راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی روستاها و همچنین صدور دستور اقدام عاجل برای ارائه سند ثبتی املاک مسکونی و غیر مسکونی روستاییان و عشایر.