رزمایش هوایی درون اسرائیل با همکاری نیروهای هوایی ایتالیا و فرانسه و انگلستان و امریکا و آلمان و یونان و هند

Israel-Razmaiesh-1 rfi فارسی- ناصر اعتمادی: ارتش اسرائیل اعلام کرد که در دو هفتۀ پیشِ رو، یک رزمایش هوایی بین‌ المللی در این کشور و به فرماندهی نیروی هوایی آن، تحت عنوان "پرچم آبی" برگزار می‌ شود و در آن نیروهای هوایی ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا، آلمان، یونان و هند، شرکت خواهند کرد.
 
هواپیماهای نیروهای هوایی خارجی شرکت‌ کننده در این رزمایش سه شنبه گذشته پنجم اکتبر در پایگاه‌ هایی در اسرائیل به زمین نشستند. ارتش اسرائیل گفته است که در این رزمایش نیروی هوایی این کشور سناریوهای مختلف، بویژه مدیریت تهدیدهای هوایی و زمین به هوا و پرواز در مسیر نا آشنا را تمرین خواهد کرد. رزمایش بین‌ المللی هوایی که در سال ٢٠١۳ توسط اسرائیل ابداع شد هر دو سال یک بار در این کشور برگزار می‌شود.  
 
برگزاری این رزمایش این بار با تشدید تنش و بحران در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان همزمان است. برای دومین بار طی یک هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، چه در  تهران و چه در مسکو و در حضور همتایان ارمنی و روسی خود گفت که حکومت اسلامی ایران از حضور نظامی و امنیتی اسرائیل در منطقۀ قفقاز و به ویژه در کشور همسایۀ جمهوری آذربایجان بسیار نگران است و این نگرانی شامل تغییرات احتمالی ژئوپولتیکی و جغرافیایی در منطقه نیز می‌شود.  
 
"فارس" خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران مهمترین انگیزۀ سفر اخیر امیرعبداللهیان به مسکو را برانگیختن حساسیت روسیه نسبت به حضور اسرائیل و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ ای در قفقاز اعلام کرد.