سهم ۷۱.۸ درصدی کالاهای واسطه‌ ای و ۱۶ درصدی کالاهای مصرفی از کل واردات؟

Gomrok-1 جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد کالاهای استفاده شده در تولید سهم بسیار بیشتری از کالاهای مصرفی در سبد واردات دارند و سهم کالاهای مصرفی فقط ۱۶ درصد است.
 
به گزارش ایسنا،  بر اساس این آمار در ۴ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیون و ۵۶۹ هزار تن کالای سرمایه‌ ای، واسطه‌ ای و مصرفی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار به کشور وارد شده اند.
 
همچنین آمارها نشان می‌ دهند که به لحاظ وزنی، کالاهای واسطه‌ ای ۷۱.۸ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود اختصاص داده‌ اند. به طوری که در این مدت ۱۰ میلیون و ۴۷۲ هزار تن کالاهای واسطه‌ ای به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به ۴ ماهه اول سال قبل، به لحاظ وزنی، ۳۴.۸ و به لحاظ ارزشی، ۶.۶ درصد رشد داشته اند.
 
سهم کالاهای سرمایه‌ ای نیز در این مدت ۱۶ درصد بوده و در ۴ ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۷۵۳ هزار تن کالاهای واسطه‌ای [سرمایه ای] به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار وارد شده اند. وزن این نوع کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸.۲ درصد افزایش یافته، اما ارزش آنها ۱۶.۸ درصد کاهش داشته اند.
 
همچنین در این مدت ٢ میلیون و ۳۴۴ هزار تن کالاهای مصرفی به ارزش ۵۹۱ میلیون دلار به کشور وارد شده، یعنی سهم کالاهای مصرفی از کل واردات، ۱۶ درصد بوده اند. وزن و ارزش کالاهای مصرفی وارد شده نیز نسبت به ۴ ماهۀ اول سال قبل، ۲۹ و ۳۴.۶ درصد افزایش یافته اند.
 
گفتنی است که کالاهای واسطه‌ ای، مانند چوب، در ایجاد دیگر کالاها استفاده می‌ شوند و بخشی از محصولات دیگر را تشکیل می‌ دهند. و از کالاهای سرمایه‌ ای، مانند ماشین‌ آلات، برای تولید دیگر کالاها استفاده می‌ شوند.