افزایش ۴۷.۱ درصدی سپرده‌ های بانکی بالغ بر ۴.۳ میلیون میلیارد تومان/ نسبت ۸۱.۵ درصدی تسهیلات به سپرده‌ ها

bankha iran آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۷.۱ درصدی مانده سپرده‌ ها و ۵۳.۴ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به پایان خرداد ۹۹ حکایت دارد.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ۱۴۰۰، مانده کل سپرده‌ ها بیش از ۴۳۱۴۹.۴ هزار میلیارد ریال [۴۳۱۴.۹۴ هزار میلیارد تومان] شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال (۴۷.۱ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۳۹۴.۸ هزار میلیارد ریال (۱۱.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
 
بیشترین مبلغ سپرده‌ ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۷۹۶.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰۴.۹ هزار میلیارد ریال است.
 
مانده کل تسهیلات نیز بیش از ۳۱,۷۴۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۰۵۰.۱ هزار میلیارد ریال (۵۳.۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال (۱۳.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۶۸.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال است.
 
گفتنی است؛ نسبت تسهیلات به سپرده‌ ها بعد از کسر سپردۀ قانونی، ۸۱.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۷ و ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌ دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۵.۸ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۸ درصد است.
 
بانک مرکزی تأکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ ها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌ های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌ شود.