تورم ۴۶ الی ۶۲.۲ درصدی پایین‌ ترین و ۳۱.۱ الی ۵۹.۴ درصدی بالاترین دهک درآمدی در مهر ماه امسال

Tavarom-Bikari-1 به گزارش اقتصادآنلاین، مقایسه تورم سالانه در ٢ ماه گذشته نشان می‌ دهد که این شاخص برای پایین‌ ترین دهک درآمدی، ۰.۶ درصد افزایش یافته، اما برای بالاترین دهک درآمدی، ۲.۵ درصد کاهش یافته‌ است.
 
همچنین در حالی تورم نقطه‌ ای برای کل خانوارهای کشور در مهر ماه برابر با ۳۹.۲ درصد بود که این رقم برای پایین‌ ترین و بالاترین دهک درآمدی به ترتیب برابر با ۴۶ و ۳۱.۱ درصد گزارش شده‌ است.
 
مقایسه تورم نقطه‌ ای نسبت به شهریور نشان می‌ دهد که این شاخص برای بالاترین دهک درآمدی ۹.۵ درصد و برای پایین‌ ترین دهک درآمدی تنها ۲.۵ درصد کاهش یافته‌ است.
 
به بیان دیگر، هزینه پایین‌ ترین دهک درآمدی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته که این رقم برای بالاترین دهک درآمدی برابر با ۳۱.۱ درصد بوده‌است
 
همچنین تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای پایین‌ ترین دهک درآمدی ۶۲.۲ درصد و برای بالاترین دهک درآمدی ۵۹.۴ درصد گزارش شده‌است.
 
باید توجه داشت که بیش از ۴۳ درصد هزینه پایین‌ترین دهک درآمدی مربوط به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است که این رقم برای بالاترین دهک درآمدی حدود ۱۷ درصد است.